Ons privacybeleid

Le Savon Noir beseft dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens een zeer belangrijk principe is voor het opbouwen van vertrouwen en het onderhouden van een goede relatie met u. We nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens dan ook zeer serieus.

Deze privacyverklaring legt uit welke persoonlijke gegevens we over u verzamelen, hoe en waarom we deze gebruiken, aan wie we ze bekendmaken, en hoe we uw privacy beschermen.

Neem de tijd om deze verklaring te lezen en te begrijpen.

1. Deze privacyverklaring
1.1 In deze privacyverklaring betekenen "wij", "ons", "onze" Le Savon Noir en betekenen "u", "uw", "jullie" u, als het individu.

1.2 Deze privacyverklaring legt uit welke persoonlijke gegevens we over u verzamelen, hoe en waarom we deze gebruiken, aan wie we ze bekendmaken, en hoe we uw privacy beschermen. De verklaring zet ook uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uiteen.

1.3 Deze privacyverklaring is een aanvulling op de eventuele online verkoopvoorwaarden, gebruiksvoorwaarden of andere verklaringen over het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

2. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens?
2.1 Wij zijn Le Savon Noir, een eenmanszaak gelegen in potaardestraat 54, 9140 Temse, België. Voor de toepassing van de geldige gegevensbeschermingswetten zijn wij de “Gegevensverantwoordelijke”. “Gegevensverantwoordelijke” is een wettelijke term die wordt gebruikt om de persoon of entiteit te beschrijven die de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt regelt. 

2.2 Door ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken of anderszins verwerken (met inbegrip van bekendmaken) van uw persoonlijke gegevens op de manier en voor de doelstellingen die in deze privacyverklaring zijn opgenomen.


3. Wanneer verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

3.1 We ontvangen persoonlijke gegevens van u via de webshop van Le Savon Noir.

3.2 Ook ontvangen we berichten van u via de post, e-mail, telefoon, of sms’jes vanaf uw mobiele telefoon, onze voorkeur gaat uit naar het communiceren via e-mail omdat dit de minste impact op het milieu heeft. Met zulke berichten kunnen we informatie aan u verstrekken, maar ook informatie van u ontvangen.

3.3 Hier zijn enige voorbeelden van hoe u ons persoonlijke gegevens kunt verstrekken:
(a) door e-mails en sms'jes naar ons te sturen.
(b) door interactie met ons via sociale mediaplatformen (bijvoorbeeld wanneer u onze berichten ‘liked’ of erop reageert).
(c) door aanbiedingen, promoties of producten toe te voegen aan uw winkelmandje op onze website.
(d) door met ons te praten of door de telefoon of via de “Berichten”-functie via social media (bijvoorbeeld wanneer u vragen stelt over onze producten, uw geld terugvraagt of een klacht indient).
(e) door het aanmaken van accounts op onze website (bijvoorbeeld wanneer u ons uw contactgegevens, uw voorkeuren of interesses doorgeeft).

3.4 We beperken het aantal en soort persoonlijke gegevens dat we verzamelen tot hetgeen noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen.

3.5 Hoewel de exacte details van de persoonlijke gegevens die we verzamelen variëren op basis van het specifieke doel waarvoor wij ze verzamelen, kunnen we vooral de volgende persoonlijke gegevens van of in verband met u verzamelen:
(a) naam
(b) adres
(c) telefoonnummer(s)
(d) geboortedatum
(e) e-mailadres
(g) geslacht
(h) taalvoorkeur
(i) voorkeur productcategorie
(j) nummer identiteitsbewijs of sociaal verzekeringsnummer (alleen in markten waar dit van toepassing is volgens plaatselijke wetgeving of gebruik).

4. Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

kader

4.2 In het algemeen slaan we uw persoonlijke gegevens op voor zo lang dat nodig is om onze relatie te behouden en u diensten te kunnen leveren. Er zijn andere redenen waarom uw persoonlijke gegevens langer bewaard kunnen blijven, zoals wetten of voorschriften. Als u er echter voor kiest om marketingcommunicatie van ons te ontvangen, behouden we uw persoonlijke gegevens zo lang dat nodig is (voor directe marketingdoeleinden aan u) tenzij u uw toestemming intrekt. Indien u uw toestemming wilt intrekken of u wilt uitschrijven voor ons marketingmateriaal, kunt u contact met ons opnemen op de manier die in de betreffende marketingcommunicatie is opgenomen.

4.3 We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken, indien dit wettelijk is vereist of op verzoek van een bevoegde instantie. Daarnaast kunnen we uw gegevens bekendmaken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld indien u een negatieve reactie op onze producten hebt.

5. Delen van uw persoonlijke gegevens

5.1 Indien u een bestaande klant bent, kunnen we uw persoonlijke gegevens met zorgvuldig geselecteerde bedrijven delen, die marketingactiviteiten namens ons uitvoeren voor directe marketingdoeleinden, aangezien het gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang om marketingcommunicatie aan u te verzenden.

5.2 Indien u niet wenst dat wij uw persoonlijke gegevens op die manier gebruiken, of dat wij uw gegevens doorgeven aan derden voor marketingdoeleinden, kunt u dit aan ons laten weten.


5.3 U kunt zich op elk moment uitschrijven voor marketingcommunicatie door contact met ons op te nemen op de manier die in de relevante marketingcommunicatie is opgenomen.

5.4 We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor een doeleinde dat, in voorkomende gevallen en voorafgaand aan het gebruik ervan, is aangegeven, of wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek maatregelen te treffen voordat een contract wordt aangegaan of wanneer verwerking nodig is voor andere wettelijke doeleinden.

6. Hoe kunt u uw toestemming intrekken?

6.1 U kunt uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken of bekendmaken van uw persoonlijke gegevens altijd intrekken door (i) contact met ons op te nemen via de gegevens die onderin deze pagina zijn opgenomen, of (ii) ons op de juiste manier aan te schrijven (via e-mail of per post), zoals aangegeven in onze berichten aan u, of in relevante formulieren die u misschien hebt ondertekend (bijv. voor ons loyaliteitsprogramma). Indien u twijfels hebt over de uitschrijffunctie die we u bieden, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens die onderin deze pagina zijn opgenomen.

6.2 Indien u bij het aanmelden voor ons loyaliteitsprogramma hebt aangegeven dat u marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen en ervoor kiest om uw lidmaatschap voor dit programma op te zeggen, leidt dit niet automatisch tot een verzoek tot uitschrijving of het intrekken van uw toestemming, en zullen we ervan uitgaan dat we nog steeds uw toestemming hebben om directe marketing op u toe te passen, tenzij u zich specifiek uitschrijft of uw toestemming intrekt voor het loyaliteitsprogramma.

7. Juistheid van gegevens
7.1 We houden persoonlijke gegevens zo correct, volledig en actueel mogelijk, rekening houdend met het gebruik ervan en de belangen van onze klanten.

7.2 U bent er verantwoordelijk voor om ons op de hoogte te houden van wijzigingen in uw persoonlijke gegevens en ervoor te zorgen dat die gegevens zo juist en actueel mogelijk zijn.

8. Uw rechten

8.1 Wat zijn uw rechten?
(a) Het recht op informatie over uw persoonlijke gegevens;
(b) Het recht op inzage van uw persoonlijke gegevens;
(c) Het recht op correctie van uw persoonlijke gegevens;
(d) Het recht op overdracht (portabiliteit) van uw persoonlijke gegevens;
(e) Het recht op beperking van uw persoonlijk gegevensverwerking;
(f) Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
(g) Het recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens;
(h) Indien u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, hebt u altijd het recht om die toestemming weer in te trekken.

8.2 Indien u meent dat uw rechten zijn geschonden of dat uw persoonlijke gegevens gecompromitteerd zijn, hebt u het recht om herstel van de situatie te verlangen. Indien u deze rechten wilt uitoefenen, verzoeken wij u om via de onderstaande gegevens contact met ons op te nemen.

8.3 We garanderen dat we alle klachten zullen onderzoeken en de nodige, geschikte maatregelen zullen treffen om zulke kwesties op te lossen, inclusief, indien nodig, het aanpassen van onze beleidsregels.

8.4 Indien u geen antwoord tot tevredenheid van ons ontvangt, hebt u het recht om een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in te dienen.

9. CCTV
9.1. Deze privacy policy treedt in werking per 1 maart 2020.

9.2. Wij behouden ons het recht voor om deze privacy policy van tijd tot tijd te wijzigen. Mochten wij besluiten om ons privacybeleid te wijzigen, dan worden deze wijzigingen op onze Homepage gepubliceerd, zodat onze gebruikers altijd weten welke gegevens wij registreren, hoe wij daarvan gebruikmaken en – indien van toepassing – onder welke omstandigheden wij deze gegevens met derden uitwisselen. In deze privacy policy wordt onder “Homepage” verstaan de homepage van Le Savon Noir. In deze privacy policy wordt onder “Website” verstaan de website van Le savon Noir (huidig adres: http://www.lesavonnoir.be) dan wel een andere door Le Savon Noir geëxploiteerde website. Wanneer u ook na wijziging van ons privacybeleid van onze diensten gebruik blijft maken, zijn de betreffende wijzigingen bindend voor u.

9.3. Wanneer wij uw persoonsgegevens te eniger tijd willen gebruiken voor een ander doel dan het beoogde gebruik als vermeld in deze privacy policy (artikel 5) of voor een ander doel dan ten tijde van de registratie van uw gegevens is opgegeven, al dan niet in aanvulling daarop, dan ontvangt u van ons een e-mail waarin wij dit aangeven, tenzij uw e-mailadres niet bij ons bekend is, in welk geval wij van een ander communicatiemiddel gebruik zullen maken, afhankelijk van de door u verstrekte contactgegevens. Wij gaan uitsluitend over tot dit aanvullende (niet eerder bekendgemaakte en niet in deze privacy policy vermelde) gebruik wanneer wij daartoe toestemming van u hebben ontvangen.

10. Ingangsdatum en wijzigingen op deze privacyverklaring
10.1 Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2020.

10.2 We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Indien wij besluiten om deze privacyverklaring aan te passen, zullen we u van deze aanpassingen op de hoogte stellen en deze wijzigingen op de relevante internetpagina's plaatsen.

10.3 Indien we op enig moment beslissen dat we uw persoonlijke gegevens willen gebruiken voor een ander doeleinde dan vermeld in de privacyverklaring, of in aanvulling daarop, of voor een ander doeleinde dan was vermeld op het moment dat uw persoonlijke gegevens werden verzameld (of een doeleinde dat vergelijkbaar is met het oorspronkelijke doeleinde), zullen we u op de hoogte stellen. In de mate dat uw toestemming wettelijk verplicht is, zullen we dit gebruik alleen voortzetten indien wij uw toestemming met betrekking tot dat aanvullende doeleinde hebben ontvangen.

11. Hoe bewaren we uw persoonlijke gegevens veilig?
11.1 We beschermen persoonlijke gegevens tegen verlies of diefstal, onbevoegde toegang, bekendmaking, kopiëren, gebruiken of wijzigen met veiligheidswaarborgen die passen bij de sensitiviteit van de persoonlijke gegevens, ongeacht het formaat waarin deze worden bewaard.

11.2 We gebruiken verschillende administratieve, technische en fysieke methodes om uw persoonlijke gegevens te beveiligen. Dit zijn o.a.:
(a) fysieke maatregelen:
(b) technische maatregelen: wachtwoorden en versleuteling, in het algemeen ‘best practices’ uit de sector.
(c) organisatorische controlemiddelen: geheimhoudingsovereenkomsten, toegang beperken op basis van ‘need to know’, veiligheidsmachtigingen.

11.3 Online beveiliging is ook een prioriteit. We implementeren veiligheidsmaatregelen, zoals versleuteling en authenticatiemiddelen, om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegd gebruik. Er worden firewalls gebruikt om onze servers en ons netwerk te beschermen tegen toegang door onbevoegde gebruikers en het manipuleren van bestanden en andere gegevens die we bewaren.

11.4 Betalingen die via onze website worden gedaan, worden in een veilige omgeving verwerkt via software die door externe leveranciers is geleverd.

11.5 Le Savon Noir, erkent de PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) en streeft ernaar hieraan te voldoen – voor zover dit relevant is voor haar soort bedrijf. Zie voor meer informatie over de PCI DSS: https://www.pcisecuritystandards.org/.

 

12. Kwesties die specifiek met internet te maken hebben
12.1 Links naar andere websites
(a) De website of een van onze verschillende andere websites kunnen links bevatten naar websites of internetbronnen die in het bezit zijn en geëxploiteerd worden door derden. Wanneer u op een van die links klikt, neemt u contact op met een andere website of internetbron. We dragen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor of controle over deze andere websites of internetbronnen of het door hen verzamelen of verwerken van uw persoonlijke gegevens.
(b) We raden u aan de privacyverklaringen van die andere sites te lezen om te weten te komen hoe zij gegevens over u verzamelen en gebruiken.

12.2 Cookies en Webbeacons
(a) Onze websites maken gebruik van zowel cookies als webbeacons.
(b) Cookies zijn kleine tekstbestandjes die gegenereerd worden wanneer u onze websites bezoekt of gebruik maakt van onze online diensten, die op uw computer achterblijven en uw browser eenduidig kunnen identificeren.
(c) We gebruiken drie soorten Cookies:
(i) een Sessiecookie wordt gebruikt wanneer u de website bekijkt en vervalt zodra u de website hebt verlaten.
(ii) een Registratiecookie is een klein bestandje dat wordt gegeneerd wanneer u zich registreert (inlogt) op de website en achterblijft op de computer waarop u zich hebt geregistreerd; deze wordt gebruikt om u te herkennen wanneer u zich weer registreert (inlogt) op de website met dezelfde computer. We gebruiken cookies op onze website om ervoor te zorgen dat u uw individuele voorkeuren kunt instellen en om ons te helpen gebruikerservaringen te verbeteren.
(iii) Cookies van Derden van leveranciers die hun eigen cookies met onze toestemming op onze website hebben geplaatst om klantervaringen en functionaliteiten te verbeteren en hun diensten te leveren. Voor meer informatie over dit soort cookies en de mogelijkheid om u af te melden of de cookie-instellingen te wijzigen, verwijzen wij u naar hun individuele privacybeleid.
(d) Cookies helpen ons om de verkeerspatronen op onze website te onderzoeken, gebruikersvoorkeuren op te slaan en gebruikerstrends op onze website na te gaan, zodat we inzicht kunnen krijgen in welke delen van onze website populair zijn en het browsen voor onze klanten nog fijner kunnen maken. Ook kunnen we cookies gebruiken wanneer u zich online aanmeldt voor diensten of informatie.
(e) U kunt ervoor kiezen om cookies te weigeren indien uw browser dat toestaat, maar dat kan uw gebruik van onze website en uw toegang tot bepaalde functies op de site of het aangaan van transacties beïnvloeden. Indien u zich afmeldt voor op internet gebaseerde reclame, ziet u misschien nog steeds advertenties online maar zijn deze niet langer afgestemd op uw interesses.
(f) Tracking tags/Beacons: elke webpagina van onze websites bevat tracking beacons/tracking pixels die ervoor zorgen dat wij uw stappen door de verschillende pagina's binnen de website kunnen volgen. Deze informatie wordt dan samengevoegd (geanonimiseerd) voordat het wordt geanalyseerd.

13. Kinderen
13.1 Tenzij anders aangegeven, zijn onze website en mobiele app niet voor kinderen bestemd. De producten die wij te koop aanbieden op onze website en mobiele app zijn enkel bedoeld voor aanschaf door volwassenen. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen.

14. Hoe kunt u contact met ons opnemen?
14.1 Voor vragen of bezorgdheden over deze privacyverklaring of de praktijken rondom gegevensverzameling die hierin zijn uiteengezet, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

(a) Per e-mail: [email protected]

(b) Per post: Le Savon Noir, Potaardestraat 54,9140 Temse

14.2 We herinneren u eraan dat u geen gevoelige informatie, zoals wachtwoorden, creditcardgegevens, etc. via onversleutelde methodes (per e-mail) moet versturen.